DAF VISCLUB EINDHOVEN

24 uur wrakvissen

 
     
 

9 en 10 mei 2019

 
 

Beste visvrienden.

 

Uitnodiging 24-uurs Wrakvissen.

 

 

Bij voldoende deelname stellen we de 24-uurs trip van maart uit naar donderdag 9 en vrijdag 10 mei. Reageer vóór vrijdag 22 maart!!!
De vertrektijd vanaf het DAF terrein is 17.00 uur stipt vanaf het terrein achter DAF Training Center, waar ook uw auto geparkeerd kan worden.  We vertrekken om 20.00 uur vanuit de haven van Neeltje Jans met de boot “M.S. Neeltje Jans” maar dienen daar een uur voor vertrek aanwezig te zijn.
De verwachte terugkeer op het DAF terrein is vrijdag rond 21.00 uur.

 

Het schip beschikt over 34 slaapplaatsen voor degene die even een tukje willen doen. Handig is dan natuurlijk om een slaapzak mee te nemen.

 

Kosten:

 • € 75,= voor leden en € 100,= voor niet-leden.

 • Inbegrepen:

  • Busreis, boot, aas en drie voortreffelijke maaltijden. Drank is voor eigen rekening.
   • Niet-leden kunnen alleen mee als er plaats over is. Totaal maximaal 34 personen en in principe maar 1 introducé per lid. Bij afwijking van deze regel beslist het bestuur.
   •  

    Opgeven: dit is mogelijk tot vrijdag 22 maart bij één van de volgende personen:

    Dit is mogelijk tot maandag 27 augustus bij één van de volgende personen:

    • Rinus de Vaan: E-mail: rinus.de.vaan@daftrucks.com Tel. 040 214 3484 (tijdens kantooruren)
     • Thieu Sillekens: E-mail: thieu.sillekens@daftrucks.com Tel: 06 1296 4682 (tijdens kantooruren)
     •  

      Let op:

      Uw aanmelding is pas geldig als u een bevestiging per E-mail terug hebt ontvangen.
      Ivm vakantie kan de bevestiging iets langer op zich laten wachten dan dat u gewend bent.
      Bent u na opgave onverwachts verhinderd dient u zich vóór 2 mei af te melden. Anders wordt een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

       

      Belangrijk:

      • Bij deelname dient u naam, adres en telefoonnummer van het thuisfront op te geven. (Dit is een verplichting van de schipper i.v.m. met verzekeringen etc.)
       • Vergeet niet om tijdig een snipperdag aan te vragen.
       •  

        Betaling:

        Uiterlijk 4 maart op rek. NL36-INGB-0664-3644-97 t.n.v. M de Vaan te Veldhoven.

        Heeft u in september/maart betaald dan is dit niet nodig. Wel nogmaals opgeven!

         

        Overige informatie:

         

        Vangstbeperking (bron: Sportvisserij Nederland 2019):

         

        Kabeljauw:
        • Voor kabeljauw geldt dat u maximaal 25 vissen dan wel maximaal 20 kg in bezit mag hebben. Het is verboden kabeljauw te fileren en te ontdoen van de kop. Anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vissen waren. Minimale maat 35 cm.
        •  

         Zeebaars:

         • Tot 1 april 2019 geldt dat sportvissers en recreatieve vissers bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit mogen hebben!!!
          Zie: https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20636/verruiming-zeebaars-2019.html
         •  

          Lood en gewicht:
          Om het vissen goed te laten verlopen wordt een loodgewicht zonder ankers van minimaal 350 gram voorgeschreven. Soms is de stroming zodanig dat 500 gram geen overbodige luxe is. Met te licht lood brengt u niet alleen uzelf maar ook steeds andere collega-vissers in problemen!

           

          Bij slecht weer:
          Voor info over doorgang van de visreis kunt u op woensdag 13 maart vanaf 16.30de website checken (www.dafvisclub.nl) of informeren bij de DAF portiersloge op nummer 040-2142062.

           

           

          Het bestuur van de DAF Visclub wenst U enkele mooie dagen en een goede vangst toe. 

 
 
 
    © copyright dafvisclub 2016