DAF VISCLUB EINDHOVEN

Ankervissen

 
 
     
 

Uitnodiging voor Ankervissen op de Noordzee 16 februari 2019.

 
     

Beste leden,

 
   
 

De eerste vistrip van 2019 staat voor de deur en hopelijk wordt er net zo goed gevangen als de afsluitende trip in december. Zaterdag 16 februari gaan we op de Noordzee ankervissen met de “M.S. Neeltje Jans”. Als het weer meezit zal de schipper weer proberen een mooie plek te vinden voor wijting en platvis.

   
 

We vertrekken om 4.45 uur vanaf het DAF parkeerterrein achter het DAF trainingscenter. Hier kunt u ook uw auto parkeren. De verwachte terugkeer op het DAF terrein is rond 20.00 uur.

   
Kosten: € 25 voor leden en € 35 voor niet-leden.
Inbegrepen:

Busreis, boot en aas. Drank is voor eigen rekening.
Niet-leden kunnen alleen mee als er plaats over is. Totaal maximaal 30 personen en in principe maar 1 introducé per lid. Bij afwijking van deze regel beslist het bestuur. Uiteraard hebben leden voorrang en kunnen niet leden alleen mee als er plaats over is.

   
Opgeven: Dit is mogelijk tot maandag 11 februari bij één van de volgende personen:
 
  • Rinus de Vaan     E-mail:    rinus.de.vaan@daftrucks.com     Tel. 040 214 3484 (tijdens kantooruren)
 
  • Thieu Sillekens    E-mail:    thieu.sillekens@daftrucks.com    Tel: 06 1296 4682 (tijdens kantooruren)
   
Let op:

Uw aanmelding is dan pas geldig als u een bevestiging per E-mail hebt terug ontvangen.
Bent u na opgave onverwachts verhinderd dient u zich vóór 11 februari af te melden. Anders wordt een bedrag van
€ 15,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

   
Betaling: Uiterlijk 11 februari op rek. NL36-INGB-0664-3644-97 t.n.v. M de Vaan te Veldhoven. 
   

Overige informatie:

   

Vangstbeperking wéér aangepast (bron Sportvisserij Nederland 2019):

   
Zeebaars: Tot 1 april 2019 mogen sportvissers en recreatieve vissers bij het vissen in zee, de
kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit hebben!!!
Zie: https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20636/verruiming-zeebaars-2019.html
   
 
  • Overige minimummaten en beperkingen voor zeevis zie:

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/kustwater-zee/

   

Lood en gewicht:

 

 

 

 

Bij slecht weer:

  We verzoeken u dringend om voldoende en verschillende gewichten lood mee te   nemen. Normaal is vissen met 250 gram voldoende, maar soms is de stroming   zodanig dat 350 gram geen overbodige luxe is. Met te licht loodgewicht brengt u   niet alleen uzelf maar ook steeds andere collega-vissers in problemen!

 

 

  Voor info over doorgang van de visreis kunt u op vrijdag 14 december vanaf 16.30   de website checken (www.dafvisclub.nl) of informeren bij de DAF portiersloge op   nummer 040-2142062.

   

Het bestuur van DAF Visclub wenst u een mooie visdag en een goede vangst toe!

 

Bezoek voor meer info over DAF Visclub en andere visevenementen onze site: www.dafvisclub.nl

 
 
 
 
    © copyright dafvisclub 2016