DAF VISCLUB EINDHOVEN

Regelement

 
 
 

 Reglement voor het vissen op de DAF vijver.   
 

Bij toegang tot het terrein dient u steeds in het bezit te zijn van een pasje van de DAF visclub, dat door het PV secretariaat wordt verstrekt. Dit pasje dient u bij de portier af te geven en na het vissen weer op te halen. • Er mag op de vijver worden gevist vanaf 1 uur voor zonsopgang tot uiterlijk 1 uur na zonsondergang, alle gevangen vis moet direct worden terug gezet m.u.v de Forel, die mag meegenomen worden.


 • Alleen leden van de DAF Visclub mogen op dagen waarop bij DAF wordt gewerkt (maandag t/m zaterdag 12.00 uur) uitsluitend vissen op de zuidelijke binnendijk en in de noordelijke bocht van de visvijver, dus niet naast de ringweg en de weg naast de Pershal. Deze visplaatsbeperking geldt ook tijdens de bedrijfsvakantie wegens het verkeer op de ringweg en het fabrieksterrein. Het is tijdens werkdagen niet toegestaan kinderen of introducees mee te nemen, ook niet in de avonduren, uitgezonderd tijdens de bedrijfsvakantie (zie5).


 • Tijdens de weekenden (zaterdag na 12.00 uur en op zon- en feestdagen) mag langs de hele vijver worden gevist.


 • Kinderen mogen alleen onder uw begeleiding en verantwoording vissen tijdens weekenden (zaterdag na 12.00 uur en op zon- en feestdagen) en tijdens de bedrijfsvakantie. Het is alleen dan toegestaan ook introducés mee te nemen (maximaal 2 per lid).


 • Het is ten strengste verboden zich in de fabrieken of elders op het terrein te begeven. Bij overtreding van deze regel volgt een schorsing als lid.


 • Bij aankomst aan de DAF vijver mogen de visspullen op de visplaats afgezet worden door er tijdelijk te parkeren. Ook mag er tijdelijk geparkeerd worden na het vissen om de visspullen weer op te halen. Na het lossen van de visspullen dient u de auto altijd op de parkeerplaats achter het PV paviljoen te parkeren.


 • Eventueel afval dient u in de vuilnisbakken te deponeren. Laat het vooral niet rondslingeren en houd de omgeving van de vijver schoon.


 • Tijdens de concoursen en forelweekeinden mogen de leden die daaraan niet deelnemen, niet op de vijver vissen. De datums van de activiteiten zijn terug te vinden in de agenda die bij de eerste visactiviteit van het nieuwe jaar aan de leden wordt toegezonden.


 • Bovenstaande regels dient u strikt op te volgen. Tegen overtredingen wordt streng opgetreden. Bij herhaalde overtredingen volgt onherroepelijk schorsing als lid van de visclub.


 • Het bestuur van de DAF visclub stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, vermissing of diefstal van goederen.
 • Aangepast in december 2015 door bestuur van de DAF Visclub.

 

 


Enkele (veiligheids)regels tijdens het sportvissen/varen. 

 

 

 
 

Voordat we vertrekken nog even een paar belangrijke puntjes op een rijtje:

 

 • Indien wij moeten afzeggen door bv. weersomstandigheden of motorproblemen bent u niet tot betalen verplicht.


 • Aan boord is een ruime bar met een grote keuze uit eten en drinken. Het is mede vanwege de veiligheid niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen aan boord ook drugs zijn verboden aan boord.


 • Vis mag u alleen meenemen als het voldoet aan de wettelijke minimum maten, deze lijst hangt in de kantine aan boord.


 • Vanwege de veiligheid vragen we u nergens op te klimmen en gewoon op het dek te blijven staan, dit zowel tijdens het varen als tijdens het vissen.


 • Als klant bent u verantwoordelijk voor alle schade die , of uw groep, toebrengt aan het schip, zoals bv. ruitbreuk.


 • Het is niet toegestaan om op het dek, de railing, het ankergerei, e.d te snijden en/of vis schoon te maken.


 • Meer informatie kunt u vinden op onze website, tevens vindt u daar een routeplanner.


 • Tijdens de “opstapdagen” zijn strandhengels niet toegestaan aan boord, max. lengte boothengel ca. 320 a 340!


 • Als een vaart niet door kan gaan krijgt u van ons bericht, belt u niet zelf  b.v. een dag van tevoren, we hebben geen tijd om al deze telfoontjes te beantwoorden en doen dat dan dus ook niet.

 

 


U krijgt van ons een schone plaats aan boord, na afloop van het vissen maakt U zelf Uw plaats weer schoon, dit deldt ook voor de railing enz. Hiervoor is materiaal aanwezig. 

 Welkom aan boord. 

 

Voordat we vertrekken nog even een paar belangrijke puntjes op een rijtje:

 • Afrekenen is altijd contant, voor vertrek, tenzij anders is afgesproken.


 • Indien wij moeten afzeggen door bv. weersomstandigheden of motorproblemen bent U niet tot betalen verplicht.


 • Voor zeeaas kunnen we op bestelling zorgen. Wel 3 a 4 dagen van te voren bestellen. Als U geen aas heeft besteld gaan we er vanuit dat U er zelf voor zorgt!!


 • Aan boord is een ruime bar met een grote keuze uit eten en drinken. Het is vanwege de veiligheid niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen aan boord, ook drugs zijn verboden aan boord.


 • Vis mag U alleen meenemen als het voldoet aan de wettelijke minimum maten, deze lijst hangt in de kantine aan boord.


 • Vanwege de veiligheid vragen we u nergens op te klimmen en gewoon op het dek te blijven staan, dit zowel tijdens het varen als tijdens het vissen.


 • We vertrekken vanaf de drijvende steiger in de Handels-/Westhaven in Breskens. Op onze website vindt U een route planner. Veilig parkeren kunt U naast de steiger.


 • Bij verlies van een huurhengel brengen we minimaal € 50,00 in rekening.


 • Als klant bent U verantwoordelijk voor alle schade die U, of Uw groep, toebrengt aan het schip, zoals bv. ruitbreuk.


 • Het is niet toegestaan om op het dek, de railing, het ankergerei, e.d te snijden en/of vis schoon te maken.


 • Het is niet toegestaan om een extra onderlijn met aas op het dek te leggen of aan de railing te hangen.


 • Meer informatie kunt U vinden op onze website, tevens vindt U daar een routeplanner.


 • Als een vaart niet door kan gaan krijgt U van ons bericht, belt U niet zelf b.v. een dag van tevoren, we hebben geen tijd om al deze telfoontjes te beantwoorden en doen dat dan dus ook niet!
U krijgt van ons een schone plaats aan boord, na afloop van het vissen maakt U zelf Uw plaats weer schoon, dit geldt ook voor de railing enz. Hiervoor is materiaal aanwezig. 
    © copyright dafvisclub 2016